Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Szanowni Państwo, w związku z działaniami podejmowanymi celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach zarządza co następuje:
Inkasent zgodnie z poniższym harmonogramem będzie odczytywał stany liczników oraz wystawiał faktury, jednakże uiszczenie opłaty za wodę bezpośrednio będzie niemożliwe. W dalszym ciągu wpłat należy dokonać: przelewem internetowym, w banku lub na poczcie na rachunek bankowy : 61 8454 1037 2009 1500 0034 0001 w terminach wskazanych na fakturach.
Terminy pozyskania odczytów:
Dąbrówka 27.07 – 28.07. 2020r.
Wiśnicze, Gajowice 29.07. 2020r.
Błażejowice 30.07.2020r.
Świbie 03.08 - 05.08.2020r.
Czarków, Kieleczka 07.08.2020r.
Raduń, Borowiany 06.08.2020r.
Radonia 10.08 – 11.08. 2020r.
Zacharzowice, Chwoszcz 17.08.2020r.
Sieroty 13.08 - 14.08.2020r.
Wielowieś 19.08 – 29.08.2020r.
Osobom, u których niemożliwe będzie pozyskanie odczytu, faktury wystawione zostaną ryczałtowo na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy.