Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. Kandydata wyłoni komisja konkursowa. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21987,zarzadzenie-nr-1412020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-7-sierpnia-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.
Termin składania ofert - do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00