Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Informujemy Szanownych Klientów, że ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną dostępność Urzędu Gminy Wielowieś dla klientów w dalszym ciągu pozostanie ograniczona. Zwracam się z ponowną prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Urzędzie WYŁĄCZNIE sprawy ważne i terminowe
W dalszym ciągu rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem  e-PUAP. 
W przypadku konieczności załatwienia spraw nie cierpiących zwłoki oraz terminowych prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty z pracownikiem  merytorycznym (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej na stronie internetowej Urzędu).
TELEFONICZNY kontakt z Urzędem Gminy możliwy jest w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa  7.00 – 15.00
czwartek                                  7.00 – 17.00
piątek                                       7.00 – 13.00
Przy wejściu do budynku Urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której należy składać dokumenty bez konieczności wchodzenia do budynku.
Klienci, którzy osobiście przybędą do Urzędu będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.
Zachęcam do korzystania z bezgotówkowych form płatności: za pomocą internetowych rachunków bankowych na numer konta podany na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w KASIE O.K. Banku Spółdzielczego w Wielowsi.
Lista numerów telefonów do poszczególnych jednostek:
Urząd Gminy (32) 237 85 00.
Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 237 83 56.
Zespół Obsługi Placówek (32) 237 83 50.
Równocześnie informuję Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 256).
Liczymy na Państwa wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie – nasze odpowiedzialne zachowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek