Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z  rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą bowiem z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wystartowal-rejestr-danych-kontaktowych--dolacz-juz-dzis

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 8 osób objętych jest kwarantanną, jedna osoba zakażona, dwie osoby wyleczone z zakażenia wirusem. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na bezpłatne szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Szczegóły o programie szkolenia oraz zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.cdrkursy.edu.pl/.      

KOMUNIKAT
W dniu 01 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00  na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Szanowni Państwo, w związku z działaniami podejmowanymi celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach zarządza co następuje:
Inkasent zgodnie z poniższym harmonogramem będzie odczytywał stany liczników oraz wystawiał faktury, jednakże uiszczenie opłaty za wodę bezpośrednio będzie niemożliwe. W dalszym ciągu wpłat należy dokonać: przelewem internetowym, w banku lub na poczcie na rachunek bankowy : 61 8454 1037 2009 1500 0034 0001 w terminach wskazanych na fakturach.
Terminy pozyskania odczytów:
Dąbrówka 27.07 – 28.07. 2020r.
Wiśnicze, Gajowice 29.07. 2020r.
Błażejowice 30.07.2020r.
Świbie 03.08 - 05.08.2020r.
Czarków, Kieleczka 07.08.2020r.
Raduń, Borowiany 06.08.2020r.
Radonia 10.08 – 11.08. 2020r.
Zacharzowice, Chwoszcz 17.08.2020r.
Sieroty 13.08 - 14.08.2020r.
Wielowieś 19.08 – 29.08.2020r.
Osobom, u których niemożliwe będzie pozyskanie odczytu, faktury wystawione zostaną ryczałtowo na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy.
 

Urząd Gminy Wielowieś zaprasza na spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie Programu Czyste Powietrze.
Kontakt na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku czy wymiany pieca.
Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 24 lipca (piątek) na terenie dawnego gimnazjum w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24 w godzinach 10.00 – 14.00
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy.
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKI do wykonywania usług opiekuńczych.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 40 godzin tygodniowo od 27.07.2020r. do 07.08.2020r. (usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego bez soboty i niedzieli)
Przewidywany termin zatrudnienia 27 lipiec 2020 r.
Termin składania dokumentów: do 22 lipiec 2020 r.
Szczegóły na stronie BIP: http://www.bip.wielowies.pl/ops,m,538,nabory-i-konkursy.html

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.07.2020 r. w godzinach 8:00 – 12:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Świbie na ulicach Głównej, Krzywej, Bocznej, Klonowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi  informuje, iż osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 nie muszą ponownie składać wniosków o 500+ w 2020 roku.
Wnioski w sprawie 500+ na kolejny okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia:
- 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (w wersji papierowej).
UWAGA! W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba pobierająca 500+ powinna niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający to świadczenie.

W dniu 2.07.2020 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, przy ul. Zamkowej 24 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/