Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Zacharzowice przyjętego uchwałą Nr XXV/183/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 28 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zacharzowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej o godzinie 18:00.

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielowieś.
 
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27.12.2018 r.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 170 D
rok produkcji 1972
Przebieg 32 242 km
cena wywoławcza 11 900 zł

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Sieroty przyjętego uchwałą Nr XXV/179/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 23 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Sieroty dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Sierotach o godzinie  18:00 .

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Gajowice przyjętego uchwałą Nr XXV/175/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca  2005 r. zwołuję, na dzień 16 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Gajowicach zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Gajowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Wójt Gminy Wielowieś powołał Komisję Konkursową ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na  terenie Gminy Wielowieś. Skład Komisji:
1.    Pani Ewa Dodak - Sekretarz Gminy -  Przewodnicząca Komisji
2.    Pani Irena Niedzielska - Inspektor - Członek Komisji
3.    Pani  Wiesława Rabiza - Inspektor - Członek Komisji
W załączeniu treść Zarządzenia zawierająca Regulamin Pracy Komisji Konkursowej oraz Kartę indywidualnej oceny: Z-8-2019.pdf

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Błażejowice przyjętego uchwałą Nr XXV/172/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 15 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Błażejowice dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w remizie OSP w Błażejowicach  o  godzinie  19.00.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Wielowieś przyjętego uchwałą Nr XXV/181/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 14 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wielowieś dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi o godzinie 18.30.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach podaje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gliwickiego obejmującej w szczególności:
•    poradnictwo rodzinne,
•    psychologiczne,
•    pedagogiczne,
•    z zakresu pomocy społecznej,
•    w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
•    w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
•     w ramach interwencji kryzysowej,
•    dla bezrobotnych,
•    dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
•    a także z zakresu praw konsumentów,
•     praw dziecka,
•     praw pacjenta,
•    ubezpieczeń społecznych,
•     prawa pracy,
•     prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gliwickiego

Od 2 stycznia 2019 r. uprawnieni mieszkańcy powiatu gliwickiego mogą umawiać się na wizyty z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu (32) 338 37 29 oraz przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Raduń-Borowiany przyjętego uchwałą Nr XXV/178/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 9 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Raduń-Borowiany dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Borowianach o godzinie 18.00 .