Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielowieś
20 września, w niedzielę odbyło się referendum w sprawie przerwania kadencji Wójta Gminy Wielowieś.
W głosowaniu wzięło udział 4,84 % uprawnionych. Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy sprawili, że pomysł ten został odrzucony. Dziękuję, że nie daliście się Państwo ponieść fali negatywnych emocji rozsiewanych przez organizatorów referendum.
Dziękuję za Państwa stanowcze NIE.
W ostatnim czasie mieliśmy istny festiwal pomówień, manipulacji i wprowadzania opinii publicznej w błąd. Cieszę się, że te wszystkie działania, które nie mają nic wspólnego z dobrze rozumianymi zasadami życia społecznego i demokracją nie odbiły się szerokim echem i nie zyskały Państwa poparcia. Mam nadzieję, że da to do myślenia organizatorom referendum i wpłynie na ich dalsze działania. Być może - z czasem - uda się zasypać niebezpieczne podziały i wygasić niepotrzebne napięcia. Taką mam nadzieję i ku temu będę działał.
Przed nami trzy lata do końca obecnej kadencji samorządu lokalnego. Przed nami kolejne ważne przedsięwzięcia, jak choćby budowa oczekiwanego przedszkola w Świbiu, czy inwestycje drogowe realizowane przez Gminę i te wspólne z Powiatem.
Nie pozwólmy, by podziały zafundowane przez organizatorów referendum pozostały w nas wszystkich, postarajmy się wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji i już od poniedziałku myślmy o tym, co WSPÓLNIE możemy zrobić dobrego dla naszej Małej Ojczyzny.
Z poważaniem
Ginter Skowronek
WÓJT GMINY WIELOWIEŚ

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju na wspólnej konferencji z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej przedstawili założenia zmian w tzw. ustawie odległościowej. Nowe przepisy miałyby zwiększyć dostępność terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Regulacje odchodziłyby od sztywnej reguły "10H" (dziesięciokrotność wysokości). To w praktyce przekłada się na odległość 1500-1800 metrów odległości od zabudowań mieszkalnych i niektórych form ochrony przyrody, a czasami rośnie nawet do 2000-2200 metrów. Nowe, bezwzględne minimum ma wynosić 500 metrów, ale żeby z takiej możliwości skorzystać, trzeba będzie spełnić szereg warunków. Najważniejsze w tym zakresie będzie istnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Gmina będzie mogła tam zapisać minimalną odległość turbiny od budynków - na podstawie prognozy oddziaływania na środowisko.

W dniu 24.09.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że w dniach od 16 września do 23 września 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – Aleja Lipowa Chwoszcz. Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 15 września 2020 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Zarząd Transportu Metropolitalnego w trosce o pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym mieszkańców gmin przygotował animację przypominającą m.in. zasady zachowania w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Związane jest to z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym. Zapraszamy do jej obejrzenia.
Post z filmem: https://www.facebook.com/ZarzadTransportuMetropolitalnego/posts/3918090541539680

W październiku bieżącego roku upływa kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania  decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.
W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 6 października, a nowo wybrani Radni rozpoczną swoją kadencję 20 października 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - Pracownik socjalny. Szczegóły oferty znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS: http://www.bip.wielowies.pl/ops,m,538,nabory-i-konkursy.html

Z przykrością informujemy, że 31. sierpnia b.r. zmarł nagle Radny Gminy Wielowieś Manfred Koziołek.
Serdeczne kondolencje rodzinie zmarłego składają Radni oraz Pracownicy Urzędu Gminy wraz z Wójtem.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3. września o godzinie 15.00 w Kościele p.w. św. Anny i Huberta w Dąbrówce.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km kw.

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 12 osób objętych jest kwarantanną, jedna osoba zakażona, trzy osoby wyleczone z zakażenia wirusem.