Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Informujemy, że Gmina Wielowieś rozpoczęła realizację programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Osoby, które zgłosiły się do realizacji programu (poprzez złożenie ankiety) proszone są o kontakt z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś (tel. 502 209 253).
W ramach projektu odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
– folia rolnicza
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Odbiór będzie odbywał się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w bazie ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14.

Ze względu na COVID-19 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas sesji Rady Gminy Radnym Sołtysom i obsłudze sesji, oraz pozostałym osobom wyrażającym chęć udziału w sesji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Wielowieś o przekazywanie pytań i spraw, które chcieliby poruszyć na sesji do Radnych i Sołtysów. W przypadku dużej liczby osób wyrażających chęć bezpośredniego udziału w sesji mogą zaistnieć problemy z dostępnością miejsc na sali sesyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś
Klaudia Pallach  

Uczniowie klasy IIIa oraz opiekunowie: Beata Czempik, Wioletta Łakomy i Marzena Witek zapraszają na przedstawienie online „Wspomnienia o Janie Pawle II” upamiętniające 100lecie urodzin Jana Pawła II
https://youtu.be/cCkjF4EdfaY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.
W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników.
O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W dniu 21.05.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 15 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 85/2020 z dnia 14 maja 2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości  Wielowieś na ulicach Zamkowej, Ogrodowej, Polnej, Gminnej, Młyńskiej.

Szanowni Mieszkańcy,
otrzymaliście Państwo do swoich skrzynek pocztowych w ostatnich dniach kolejne anonimowe pismo - apel w sprawie wstrzymania budowy farmy wiatrowej. Chciałbym w związku z nim przedstawić kilka nasuwających się spostrzeżeń:

  • pismo tak jak poprzednie jest anonimowe, ktoś kto je stworzył, nie ma cywilnej odwagi, by podpisać się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem, najprawdopodobniej jest świadom, że przedstawione w nim treści są nieprawdziwe,
  • kwestia całego procesu decyzyjnego powstania farmy wiatrowej przeprowadzona została zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, także tymi dotyczącymi konsultacji,
  • argument o spadku wartości działek i nieruchomości, czy wycofywania się osób chętnych do ich zakupu nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek dostępnych zestawieniach, tak w naszej gminie jak i w innych gminach, na których funkcjonują farmy wiatrowe i ma celu jedynie wywołanie niezdrowych emocji,
  • ewentualne nieprzyjęcie uchwały ustanawiającej służebność przesyłu na drogach polnych nie zatrzyma budowy farmy wiatrowej. Inwestor posiada bowiem prawomocne pozwolenie na budowę. Nieprzyjęcie uchwały w sprawie służebności spowoduje tylko i wyłącznie to, że gmina Wielowieś nie otrzyma w bieżącym roku kwoty 558 490 zł , a służebność przesyłu ustanowi sąd,
  • anonimowy autor pisma apeluje, by Radni nie dali się kupić finansowymi obietnicami inwestora. Czy to zarzut w kierunku Radnych, że można ich po prostu kupić ?  W takim razie może anonimowy autor udzieli także informacji mieszkańcom, jeśli nie za otrzymane finanse, to za co zbudować nowe przedszkole w Świbiu, dalej remontować drogi, utrzymać szkoły i przedszkola? Można oczywiście nic nie robić, niech zostanie skansen.

Szkoda, że w tak poważniej sprawie, nieznany z imienia i nazwiska autor, tak chętnie powołuje się na anonimowych radnych poprzedniej kadencji, straszy utratą wartości nieruchomości, wskazuje na rezygnację z zakupu działek przez potencjalnych nabywców, a także poddaje w wątpliwość wyliczenia kwot, które mogą wpłynąć do budżetu gminy z tytułu realizowanej inwestycji. Smutne, to z jaką łatwością przychodzi sianie niepokoju wśród mieszkańców.
Nie dajmy się nabrać na niepotwierdzone i anonimowe zarzuty.

Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 5 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.

Oddział Chirurgiczny i Poradnia Chirurgiczna w pyskowickim szpitalu są zamknięte z powodu wykrycia koronawirusa u jednej z opiekunek medycznych poinformował Leszek Kubiak, prezes Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach.