Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Wójt Gminy Wielowieś ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi. Kandydata wyłoni komisja konkursowa. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://www.bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21987,zarzadzenie-nr-1412020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-7-sierpnia-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.
Termin składania ofert - do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z  rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą bowiem z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wystartowal-rejestr-danych-kontaktowych--dolacz-juz-dzis

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 8 osób objętych jest kwarantanną, jedna osoba zakażona, dwie osoby wyleczone z zakażenia wirusem. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na bezpłatne szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Szczegóły o programie szkolenia oraz zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.cdrkursy.edu.pl/.      

KOMUNIKAT
W dniu 01 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00  na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Szanowni Państwo, w związku z działaniami podejmowanymi celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach zarządza co następuje:
Inkasent zgodnie z poniższym harmonogramem będzie odczytywał stany liczników oraz wystawiał faktury, jednakże uiszczenie opłaty za wodę bezpośrednio będzie niemożliwe. W dalszym ciągu wpłat należy dokonać: przelewem internetowym, w banku lub na poczcie na rachunek bankowy : 61 8454 1037 2009 1500 0034 0001 w terminach wskazanych na fakturach.
Terminy pozyskania odczytów:
Dąbrówka 27.07 – 28.07. 2020r.
Wiśnicze, Gajowice 29.07. 2020r.
Błażejowice 30.07.2020r.
Świbie 03.08 - 05.08.2020r.
Czarków, Kieleczka 07.08.2020r.
Raduń, Borowiany 06.08.2020r.
Radonia 10.08 – 11.08. 2020r.
Zacharzowice, Chwoszcz 17.08.2020r.
Sieroty 13.08 - 14.08.2020r.
Wielowieś 19.08 – 29.08.2020r.
Osobom, u których niemożliwe będzie pozyskanie odczytu, faktury wystawione zostaną ryczałtowo na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy.
 

Urząd Gminy Wielowieś zaprasza na spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie Programu Czyste Powietrze.
Kontakt na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku czy wymiany pieca.
Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 24 lipca (piątek) na terenie dawnego gimnazjum w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24 w godzinach 10.00 – 14.00
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy.
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKI do wykonywania usług opiekuńczych.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 40 godzin tygodniowo od 27.07.2020r. do 07.08.2020r. (usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego bez soboty i niedzieli)
Przewidywany termin zatrudnienia 27 lipiec 2020 r.
Termin składania dokumentów: do 22 lipiec 2020 r.
Szczegóły na stronie BIP: http://www.bip.wielowies.pl/ops,m,538,nabory-i-konkursy.html

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.07.2020 r. w godzinach 8:00 – 12:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Świbie na ulicach Głównej, Krzywej, Bocznej, Klonowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi  informuje, iż osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 nie muszą ponownie składać wniosków o 500+ w 2020 roku.
Wnioski w sprawie 500+ na kolejny okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia:
- 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną,
- 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (w wersji papierowej).
UWAGA! W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba pobierająca 500+ powinna niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający to świadczenie.