Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W dniu 2.07.2020 r. o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, przy ul. Zamkowej 24 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

 

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
1.  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r., na stronie Ministerstwa Zdrowia (adres www: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich), opublikowane zostały wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.
Zgodnie z pkt 2 przedmiotowych wytycznych: „Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.”.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, rok produkcji 1975 o numerze rejestracyjnym SGL8HT4. Warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś. Cena wywoławcza pojazdu: 8 000 zł. Termin składania ofert do: 29 czerwca 2020r. godzina 12.15.

Wójt Gminy Wielowieś informuje wyborców uprawnionych do głosowania w obwodzie Nr 1 tj, z sołectw: Wielowieś, Błażejowice, Raduń, Borowiany, Kieleczka, Czarków, iż została zmieniona siedziba obwodowej komisji wyborczej.
Obecna siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 1 to:
Hala Sportowa w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II
(dawne gimnazjum),
Wielowieś ul. Zamkowa 24, 44-187 Wielowieś

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:
1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś,
2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 109/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Organizacje pozarządowe z obszaru LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" pilnie poszukiwane!
Pracujemy nad publikacją o roboczym tytule "Siła III sektora Leśnej Krainy Górnego Śląska". Stowarzyszenia, Fundacje, Ludowe Kluby Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne grupy nieformalne- możecie nam pomóc w przygotowaniu tej publikacji! Wystarczy, że wypełnicie dla nas krótki formularz a później razem popracujemy nad materiałem promującym lokalne organizacje pozarządowe. Chcemy w ten sposób zbudować sieć współpracy oraz pokazać jaki potencjał drzemie w organizacjach pozarządowych działających na naszym obszarze.
FORMULARZ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkrVDO9SIJLOTqflV3py7rLNNvwSE0Zj5u8TpBaRa7rsLxQ/viewform

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 11 osób objętych jest kwarantanną, jedna osoba zakażona, jedna osoba wyleczona z zakażenie wirusem. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
Zakres tematyczny:
P. 3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych;
P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących.
Ramowy program spotkania:
- zasady i warunki przyznania dofinansowania,
- omówienie dokumentacji aplikacyjnej.
Spotkanie odbędzie się 24.06.2020 r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27, 44-120 Pyskowice