Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Informuję, że przetarg pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, rok produkcji 1975, numer rejestracyjny SGL 8HT4, został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak ofert.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

W zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej:
    • Nr 1 w Wielowsi,
    • Nr 2 w Świbiu,
    • Nr 3 w Sierotach.
Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:
    • musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
    • winien być wpisany do rejestru wyborców na obszarze województwa śląskiego.
Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 237 85 20 lub  (32) 237 85 22 oraz BIP: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21832,zgloszenie-kandydatury-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej-przez-wyborce-w-zarzadzonych-na-dzien-.html

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący komitety wyborcze lub osoby przez nich upoważnione.
Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.
Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:
    • musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
    • winien być wpisany do rejestru wyborców na obszarze województwa śląskiego.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 237 85 20 lub  (32) 237 85 22 i na stronie BIP: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21831,zglaszanie-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych-przez-pelnomocnikow-komitetow-wyborc.html

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, rok produkcji 1975 o numerze rejestracyjnym SGL8HT4. Warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś (http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21826,zarzadzenie-nr-1022020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-5-czerwca-2020-r-w-sprawie-przeprowadzenia-przet.html) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2020r. godzina 12.15.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że na platformie www.gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - uruchomiliśmy nową usługę:
Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce .
Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków wnioskodawcy - e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

1. 14 stycznia 2016 r. – Marszałek Województwa Śląskiego wydaje decyzję Nr 47/OS/2016 udzielającą Przedsiębiorstwu Transportowo-Handlowo-Usługowemu Eko-Trans Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski s.j. z siedzibą w Wieszowej ul. Wolności 21 zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami poprzez wypełnienie terenu niekorzystnie przekształconego zlokalizowanego w Świbiu w rejonie ulicy Leśnej, Szkolnej na działce ewidencyjnej o numerze 5/2.
Podkreślić trzeba, że stosownie do art. 47 ustawy o odpadach to Marszałek Województwa Śląskiego był uprawniony i zobowiązany do nadzorowania realizacji wydanej decyzji i stosownie do przepisów ustawy o odpadach, powinien wezwać posiadacza odpadów do usunięcia nieprawidłowości, a w przypadku dalszego naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z zezwoleniem Marszałek winien cofnąć to pozwolenie i zażądać usunięcia odpadów oraz skutków działalności.

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 6 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, jedna osoba wyleczona z zarażenie wirusem. 

Informujemy, że Gmina Wielowieś rozpoczęła realizację programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Osoby, które zgłosiły się do realizacji programu (poprzez złożenie ankiety) proszone są o kontakt z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś (tel. 502 209 253).
W ramach projektu odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
– folia rolnicza
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Odbiór będzie odbywał się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w bazie ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14.