Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów na drugie półrocze 2018 r.
Plik zawiera broszurę firmy REMONDIS pt. "ABC segregacji odpadów" a także jeszcze aktualny harmonogram na pierwsze półrocze 2018 r.
harmonogram_wywozu_odpadow_2018-2.pdf
Przypominamy, że aktualny dokument można wyświetlić klikając na zawsze widoczny link graficzny z lewej strony witryny.

W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

19 maja w Chechle (gm. Rudziniec) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gliwickiego. Wzięło w nich udział 13 drużyn (w tym 5 w kategorii CTIF młodzieży). Młodzież startowała w konkurencjach takich jak: ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami, zaś kobiece i męskie drużyny w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej z przeszkodami.
Wśród młodzieżowych drużyn I miejsce w grupie dziewcząt zajęła OSP Świbie, w grupie chłopców I miejsce – OSP Dąbrówka. II miejsce – OSP Paniówki, III miejsce – OSP Chechło, IV – OSP Knurów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza właścicieli nieruchomości, na terenie których będzie prowadzona budowa gazociągu relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle na spotkanie informacyjne w czwartek 24 maja o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/269/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 kwietnia 2018 r. przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Wielowieś konsultacje dotyczące wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie trwały od dnia 2 do 15 maja 2018 r. Konsultacje przeprowadzono w formie badania ankietowego przy pomocy formularza wyrażenia opinii w konsultacjach społecznych stanowiązego załącznik do ww. Uchwały.
Komunikat dotyczący konsultacji zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś, na stronie internetowej Gminy Wielowieś oraz za pośrednictwem Sołtysów na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.
W badaniu ankietowym wzięło udział 20 mieszkańców Gminy Wielowieś.
Na pytanie ˶Czy jest Pan/Pani za wejściem gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?"
- 19 ankietowanych odpowiedziało "TAK" (w tym 4 ankiety nie są kompletne: w 3 ankietach stwierdzono brak daty, w 1 ankiecie brak daty i podpisu na pierwszej stronie);
-  1 ankietowany odpowiedział "NIE".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - Opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Szczegóły oferty znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS: http://bip.wielowies.pl/ops/Article/id,538.html

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018.
Realizatorem programu będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Wielomed” Nowicka & Sawicki Sp. p Lekarzy (44-187 Wielowieś ul. Główna 25).
Zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś: Z-69-2018.pdf

Z dniem 02 maja 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wielowieś w sprawie wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji ustalono na dzień 15 maja 2018 r.

Formularze ankiety można pobrać:
- w kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś (pokój Nr 1, parter),
- w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach przy ul. Lipowej 14,
- w Szkole Podstawowej w Świbiu przy ul. Szkolnej 2,
- u Sołtysów,
- z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Wypełnione formularze można złożyć:
- w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś (pokój Nr 1, parter),
- w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach przy ul. Lipowej 14,
- w Szkole Podstawowej w Świbiu przy ul. Szkolnej 2,
- elektronicznie przesyłając skan wypełnionego formularza na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W nawiązaniu do pisma Dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w sprawie naboru na kandydatów do korpusu urzędników wyborczych wśród pracowników Urzędu jak i jednostek podporządkowanych informujemy, że urzędnikiem wyborczym może zostać  pracownik:
1. placówek oświatowych, czyli nauczycieli oraz innych pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez samorząd
2. samorządowych instytucji kultury,
3. samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jednostką tworzącą jest jednostka samorządowa,
4. spółek komunalnych,
5. bibliotek,
6. ośrodków pomocy społecznej,
7. służb, straży i inspekcji z wyłączenie osób posiadających status 'funkcjonariusz'.
Wzory formularzy zgłoszeniowych są dostępne na stronie internetowej PKW http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/  
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym urzędnik wyborczy nie może obsługiwać wyborów w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia oraz być ujętym w stałym rejestrze wyborczym tej gminy (nie dotyczy miast na prawach powiatu).
Szef Krajowego Biura Wyborczego powinien powołać urzędników wyborczych do 2 maja.

Zawiadamiamy, że obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie w Wielowsi odbędzie się 26. kwietnia 2018 r. (czwartek) w następujących miejscach:

  • ul. Gminna - u P. Jeziorowskiego - od godziny 15.15 do 15.45
  • ul. Klasztorna - u P. Ciongwa - od godziny 15.45 do 16.15
  • ul. Główna - Centrum koło Pawilonu - od godziny 17.30 do 18.00

Koszt szczepienia wynosi 25 zł