Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Informujemy, że Gmina Wielowieś rozpoczęła realizację programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Osoby, które zgłosiły się do realizacji programu (poprzez złożenie ankiety) proszone są o kontakt z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś (tel. 502 209 253).
W ramach projektu odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
– folia rolnicza
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Odbiór będzie odbywał się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w bazie ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14.

Ze względu na COVID-19 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas sesji Rady Gminy Radnym Sołtysom i obsłudze sesji, oraz pozostałym osobom wyrażającym chęć udziału w sesji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Wielowieś o przekazywanie pytań i spraw, które chcieliby poruszyć na sesji do Radnych i Sołtysów. W przypadku dużej liczby osób wyrażających chęć bezpośredniego udziału w sesji mogą zaistnieć problemy z dostępnością miejsc na sali sesyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś
Klaudia Pallach  

Uczniowie klasy IIIa oraz opiekunowie: Beata Czempik, Wioletta Łakomy i Marzena Witek zapraszają na przedstawienie online „Wspomnienia o Janie Pawle II” upamiętniające 100lecie urodzin Jana Pawła II
https://youtu.be/cCkjF4EdfaY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.
W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników.
O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W dniu 21.05.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielowies.pl oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 15 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 85/2020 z dnia 14 maja 2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w dniu 14.05.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości  Wielowieś na ulicach Zamkowej, Ogrodowej, Polnej, Gminnej, Młyńskiej.

Szanowni Mieszkańcy,
otrzymaliście Państwo do swoich skrzynek pocztowych w ostatnich dniach kolejne anonimowe pismo - apel w sprawie wstrzymania budowy farmy wiatrowej. Chciałbym w związku z nim przedstawić kilka nasuwających się spostrzeżeń:

  • pismo tak jak poprzednie jest anonimowe, ktoś kto je stworzył, nie ma cywilnej odwagi, by podpisać się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem, najprawdopodobniej jest świadom, że przedstawione w nim treści są nieprawdziwe,
  • kwestia całego procesu decyzyjnego powstania farmy wiatrowej przeprowadzona została zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, także tymi dotyczącymi konsultacji,
  • argument o spadku wartości działek i nieruchomości, czy wycofywania się osób chętnych do ich zakupu nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek dostępnych zestawieniach, tak w naszej gminie jak i w innych gminach, na których funkcjonują farmy wiatrowe i ma celu jedynie wywołanie niezdrowych emocji,
  • ewentualne nieprzyjęcie uchwały ustanawiającej służebność przesyłu na drogach polnych nie zatrzyma budowy farmy wiatrowej. Inwestor posiada bowiem prawomocne pozwolenie na budowę. Nieprzyjęcie uchwały w sprawie służebności spowoduje tylko i wyłącznie to, że gmina Wielowieś nie otrzyma w bieżącym roku kwoty 558 490 zł , a służebność przesyłu ustanowi sąd,
  • anonimowy autor pisma apeluje, by Radni nie dali się kupić finansowymi obietnicami inwestora. Czy to zarzut w kierunku Radnych, że można ich po prostu kupić ?  W takim razie może anonimowy autor udzieli także informacji mieszkańcom, jeśli nie za otrzymane finanse, to za co zbudować nowe przedszkole w Świbiu, dalej remontować drogi, utrzymać szkoły i przedszkola? Można oczywiście nic nie robić, niech zostanie skansen.

Szkoda, że w tak poważniej sprawie, nieznany z imienia i nazwiska autor, tak chętnie powołuje się na anonimowych radnych poprzedniej kadencji, straszy utratą wartości nieruchomości, wskazuje na rezygnację z zakupu działek przez potencjalnych nabywców, a także poddaje w wątpliwość wyliczenia kwot, które mogą wpłynąć do budżetu gminy z tytułu realizowanej inwestycji. Smutne, to z jaką łatwością przychodzi sianie niepokoju wśród mieszkańców.
Nie dajmy się nabrać na niepotwierdzone i anonimowe zarzuty.

Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Szanowni Mieszkańcy,
Z danych przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję, w gminie Wielowieś aktualnie 5 osób objętych jest kwarantanną, nikt nie jest hospitalizowany, u jednej osoby stwierdzono zarażenie wirusem.

Oddział Chirurgiczny i Poradnia Chirurgiczna w pyskowickim szpitalu są zamknięte z powodu wykrycia koronawirusa u jednej z opiekunek medycznych poinformował Leszek Kubiak, prezes Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach.