Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne. Aktualnie trwa ankietyzacja w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ankietę można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać za pomocą odnośnika: ankieta_PONE_gmina_Wielowies.pdf
Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do Urzędu Gminy do dnia 08.05.2018r.

Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 85 i 107 będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec wchodzących w skład  Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe”  dostępna jest na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl w zakładce „Polecamy”

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”.
Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu.

Wszystkiego o tym, jak obniżyć koszty ogrzewania w swoim domu, równocześnie nie zanieczyszczając powietrza, można się będzie dowiedzieć na  I Targach Energetycznych Powiatu Gliwickiego, które odbędą się w sobotę, 21. kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 - 16.00, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (u. Szpitalna 29). Targowej wystawie i wykładom towarzyszyć będą darmowe badania zdrowotne i spora dawka dobrej muzyki.  

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym pliku:
konkurs_meningokokowy_2018.pdf

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:
- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu  przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku
W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnch jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Informujemy, że 16. kwietnia 2018 r. od godz. 9.00 do 14.30 część pracowników Urzędu Gminy uczestniczyć będzie w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z tym prosimy mieszkańców o załatwianie w tym dniu spraw do godziny 9.00 lub w dniu 17. kwietnia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
Informujemy, że w dniach 16 - 19 kwietnia 2018r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  6.00

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
16. kwietnia - Dąbrówka
17. kwietnia - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
18. kwietnia - Wielowieś
19. kwietnia - Błażejowice, Gajowice, Radonia, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych w polskim systemie przesyłowym gazu. Zostanie wybudowany na terenie dwóch województw:
• śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,
• opolskiego w gminie Kędzierzyn-Koźle.
Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji jest konsorcjum firm MGGP S.A i INIKO Sp. z o.o. Zakończenie budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle planowane jest w 2019 roku.

W związku z planowaną budową gazociągu Urząd Gminy Wielowieś przypomina, że właściciele działek rolnych położonych na trasie przebiegu gazociągu ubiegając się o dopłaty bądź dofinansowanie w  AR i MR powinni pomniejszyć powierzchnię działek o powierzchnię czasowego zajęcia terenu w strefie inwestycji, która będzie wyłączona z produkcji rolniczej.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu  15.03.2018 r. o godz. 10:00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Wiel owieś ul. Główna 47
Tematyka spotkania:
     - Zmiany w wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku
     - eWniosekPlus
W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: Joanna Głowik tel. + 48 571 291 244