Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika  Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04,tel. kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , tel. kom. 660 765 838
Dyspozytor Akcji Zimowej:   Tomasz Cebulla –   tel kom.502 209 253

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś :

Andrzej Morys –  Wielowieś, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jerzmanów, Kotków, Raduń, Radonia, Borowiany, Kieleczka      
tel. 32 233 62 89, tel. kom. 668 177 597

Marek Zwior  – Dąbrówka, tel. kom. 607 536 533, 32 233 48 65

ZBGKIM -  Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz
Dyrektor ZBGKIM  Kazimierz Pławszewski   -  tel. kom. 502 209 254, 32 233 60 95

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:
Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek, Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu, Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek
Nr 2960 S Świbie – Sarnów, Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu
Nr 2959 S  od skrzyżowania z DP2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907
Realizuje pod nadzorem ZDP firma REMONDIS, Gliwice ul. Kaszubska 2

Kierownik Akcji Zimowej –   Paweł Karpa   tel. 32 234 06 96, tel. kom. 605 435 731
nadzór: Dariusz Wieteska tel. kom. 605 435 730           

Prace związane z utrzymaniem przejezdności na drogach wojewódzkich:

Nr 901 Wielowieś – Pyskowice, Nr 907 Wielowieś – Toszek
Realizuje Firma HUCZ Sp z o.o, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów 

Nr 907 Kieleczka – Tworóg Realizuje ZDW Katowice ul. Lechicka 24 tel. 32 781 92 11

Jednocześnie Urząd Gminy przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 j.t) właściciele posesji mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości
 
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Wielowieś 18.11.2019r.