Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Aby dostosować organizację transportu do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia konieczne są zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na głównej stronie internetowej organizatora transportu oraz w zakładce Komunikaty. W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna publikowane treści będą systematycznie aktualizowane.
Artykuł informujący o zmianach:
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej
Szczegółowy komunikat dot. zmian:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/