Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W związku z remontem Drogi Wojewódzkiej 901 i całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka pomiędzy Zacharzowicami a Pyskowicami wprowadza się od 21.10.2016r (piątek) następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w gminach Toszek i Wielowieś:
Dla autobusów linii 152 ustala się trasę objazdową przebiegającą od Zacharzowic przez Kopienicę i Łubie z wjazdem do Pyskowic ulicami: Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Chopina, Nową do ul. Wyszyńskiego. Trasa objazdu obowiązuje w obu kierunkach jazdy. Obsługa przystanków : „Zacharzowice” i „Zacharzowice Kościół” pozostaje bez zmian. W kursach z pominięciem wjazdu do Zacharzowic wymiana pasażerów nastąpi po wjeździe autobusu z DW 901 w ul. Wiejską - na tymczasowym przystanku zlokalizowanym za skrzyżowaniem. Wydłużenie trasy w każdym kursie wynosi 3 km. Przystanki na trasie objazdu będą traktowane jak przystanki „na żądanie”.
Na czas zamknięcia przejazdu DW 901 przez Pniów wprowadza się tymczasowy rozkład jazdy linii nr 208. Od 21.10.2016r autobus tej linii będzie kursował trasą: Pyskowice – Paczyna – Pniów, gdzie przed skrzyżowaniem z DW 901 (ul.Paczyńska) autobus zakończy trasę. Z braku możliwości przejazdu przez Pniów przystanek w przysiółku SROCZA GÓRA nie będzie obsługiwany. Po nawrocie (przez cofanie) minibus rozpocznie trasę powrotną.
Powyższe utrudnienia powodują, że mieszkańcy SROCZEJ GÓRY (również młodzież szkolna) chcący skorzystać z przewozu linią 208 zmuszeni będą do podejścia do Pniowa, a w przypadku młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Paczynie do korzystania przy przesiadkach z przystanku „Paczyna Skrzyżowanie”.
Poranne połączenie przesiadkowe na przystanku „Paczyna Ogrodnictwo” z linii 208 na linię 207 oraz powrotne po zajęciach pozostają bez zmian dla dzieci i młodzieży z Pniowa (i Sroczej Góry).
O zakończeniu objazdów podróżnych poinformujemy.

208_1_objazd.pdf
208_2_objazd.pdf

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901 (Pyskowice - Wielowieś) wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z. o.o. informuje, że w okresie od 21 do 30 października 2016 r. zostanie zamknięty odcinek o długości 3 km od ronda przy DB Schenker w kierunku miejscowości Wielowieś.

W związku z zakończeniem budowy węzła przesiadkowego w Wielowsi MZKP informuje, że od 14.09.2016r kierowcy poszczególnych linii zatrzymujących się na przystanku „Wielowieś Centrum Przesiadkowe” zobowiązani są do podjeżdżania w każdym kursie do krawężnika chodnika przy wiacie przystankowej w celu umożliwienia wejścia (wyjścia) do lub z pojazdu.
W przypadku kursów zakończonych postojem eksploatacyjnym, po opuszczeniu przez pasażerów pojazdu, zostanie wykonany powtórny objazd wysepki zakończony zatrzymaniem autobusu w miejscu placu nieutrudniającym obsługi przystanku przez inne autobusy.
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z centrum przesiadkowego, których większość stanowią dzieci, niedopuszczalna jest wymiana pasażerów w innym miejscu placu manewrowego niż przy przystanku.

W związku z kłopotami technicznymi wynikającymi z przyłączenia MZKP do systemu ŚKUP nastąpiło opóźnienie w wydawaniu przez MZKP kart ŚKUP z biletem szkolnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie gmin należących do MZKP. W związku z powyższym Dyrekcja MZKP informuje, że uczniowie ww. szkół będą mogli korzystać od 1.09.2016r do 16.09.2016r z przejazdów komunikacją miejską na trasie szkoła - dom i odwrotnie (tylko w dni nauki szkolnej) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej bez konieczności kasowania biletu.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej informuje, że od 01. września 2016 r. do odwołania, przenosi się przystanek "Wielowieś Gimnazjum" na ulicę Zamkową, skąd odbywać się będą wszystkie odjazdy i przyjazdy autobusów a także będą realizowane postoje eksploatacyjne. Przystanek "Wielowieś Bank" nie będzie obsługiwany.

Z dniem 1 września 2016r. przekazuje się do realizacji nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 205 obowiązujący w dni robocze szkolne, w którym na wniosek mieszkańców gminy Wielowieś ulega wydłużeniu do Świbia (bez postoju w Dąbrówce) kurs o godzinie 13:42 z Toszka; tym samym postój eksploatacyjny poprzedzający kurs następny tj. o ogdz. 14:25 ze Świbia do Toszka przez Dąbrówkę będzie odbywał się na przystanku "Świbie Poczta". Praca przewozowa na linii 205 nie ulega zmianie.

Przewodniczący Zarządu MZKP
mgr inż. Henryk Szudy

Każdy posiadacz ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu wydanego przez Starostę Gliwickiego może sprawnie pokonywać punkty poboru opłat zlokalizowane na wybranych odcinkach autostrad płatnych A2 Konin – Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica.

Ze specjalnych pasów, nad którymi umieszczono znak viaTOLL umożliwiających elektroniczne uiszczanie płatności za przejazd, może korzystać kierowca posiadający w swoim pojeździe zamontowane urządzenie viaAUTO doładowane w chwili przejazdu przez bramkę kwotą minimalną wynoszącą 20 zł. Powiat Gliwicki zakupił 5000 takich urządzeń, które obecnie są bezpłatnie wydawane zainteresowanym posiadaczom pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

W związku z organizowanym wyścigiem kolarskim „Tour de Pologne 2016r” i przejazdem kolarzy w dniu 13.07.2016r przez obszar Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej przekazujemy zainteresowanym niezbędne informacje dotyczące
organizacji komunikacji w tym dniu.

Przedstawiamy wizualizację projektu węzła przesiadkowego komunikacji pasażerskiej z elementami "PARK&RIDE" oraz "PARK&BIKE", który jest realizowany w chwili obecnej w Wielowsi.
Węzeł wyposażony będzie w wiatę przystankową, wiatę na rowery, plac manewrowy, sanitariaty miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla oczekujących na kurs autobusów. Dodatkowym wyposażeniem będzie tablica informacyjna przygotowana do pracy w Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz monitoring.

W związku z budową Centrum Przesiadkowego do dnia 31 sierpnia 2016 r. przystanek autobusowy w Wielowsi został przeniesiony na ul. Główną 1 (obok bramy wjazdowej do Urzędu Gminy).