Menu ZBGKiM

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje mieszkańców gminy Wielowieś, że w związku z przedłużającym się okresem suszy i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy apelujemy do odbiorców wody o jej racjonalne wykorzystanie i nie używanie jej do innych celów niż socjalno – bytowe.
Prosimy o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Długotrwały okres suszy spowodował niebezpieczne obniżenie zwierciadeł wody w naszych studniach głębinowych, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców gminy wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej.