Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Menu ZBGKiM

Przedstawiamy informację dotyczącą działań naprawczych na ujęciu wody w Wielowsi, jaką Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach:

     Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że po otrzymaniu informacji o złej jakości wody, natychmiast przystąpiono do działań naprawczych.
W dniu 04.09.2020 po godzinie 13 przystąpiono do przeprowadzania dezynfekcji sieci.

Jednocześnie zorganizowano ekipę pracowników i sprzęt do rozwozu wody do miejscowości objętych zakazem spożywania wody. Od godziny 14 rozwożono ogłoszenia do sołtysów i na tablice ogłoszeń zawierające informację PSSE w Gliwicach o braku przydatności wody do spożycia dla korzystających z ujęcia w Wielowsi oraz harmonogram dostaw wody, który obowiązywał już od godziny 16 tego dnia. W sobotę  zorganizowano 2 tury rozwozu wody w godzinach rannych i popołudniowych w celu zapewnienia wody osobom, które nie zdążył się zorientować o powstałych zagrożeniach. Woda była regularnie rozwożona wg harmonogramu i jest dostarczana nadal każdego dnia.
Po 2 godzinach prowadzonej dezynfekcji zostały pobrane 3 próbki wody których wyniki potwierdziły skuteczność podjętych działań, bo wyniki na bliższych punktach od hydroforni były zdecydowanie lepsze niż wcześniejsze, ale kompleksowa dezynfekcja sieci wymaga czasu. Po jednej dobie praktycznie na końcówkach sieci był wyczuwalny chlor, zatem płukanie sieci przebiegało prawidłowo. Przez cały czas była sprawdzana zawartość chloru w wodzie sieciowej i na hydroforni, gdzie był utrzymywany poziom chloru w zakresie 0,1-0,3 mg/l. W czasie wczorajszych poborów wody w kilku punktach na terenie Gminy chlor oscylował w granicach 0,2mg/l i proces chlorowania będzie utrzymywany nadal.
W dniu dzisiejszym po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia o wynikach mamy pewność, że skażenie nie jest generowane w studniach. Przyczyną prawdopodobną powstałych przekroczeń  mogło być przedostanie się do układu zanieczyszczeń wraz z silnymi opadami deszczu poprzez układ odpowietrzający instalację, albo mogło powstać skażenie wody poprzez jakąś instalację hydroforową na czyjejś posesji, która jest połączona z naszą instalacją. Dodatkowym elementem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów może być wysoka temperatura wody w sieci, która przejmuje temperaturę rozgrzanego gruntu i wynosiła podczas badania około 18-19°C, gdy w studniach jej temperatura wynosiła 10,3°C. Będziemy monitorować instalację w celu wyeliminowania potencjalnego miejsca skażenia sieci wodociągowej.
O wszystkich działaniach i ich wynikach telefonicznie był na bieżąco informowany Wójt Gminy Wielowieś oraz pracownik PSSE w Gliwicach.
ZBGKiM_dzialania_naprawcze.pdf