Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

Gmina Wielowieś położona jest północno-zachodniej części gliwickiego znajdującego się na terenie województwa śląskiego. Gmina Wielowieś od północy graniczy z gminami: Zawadzkie i Krupski Młyn, od wschodu z gminami Tworóg, Zbrosławice, od południa z miastem Pyskowice, a od zachodu z gminami: Toszek, Jemielnica i Strzelce Opolskie. Granica z gminami: Zawadzkie. Jemielnica oraz Strzelce Opolskie, stanowi równocześnie granicę pomiędzy województwem śląskim i opolskim.W skład Gminy wchodzi 12 sołectw: Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kielecka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, oraz Zacharzowice.  Gmina zajmuje obszar 116,59km2 z czego 65,23% stanowią użytki rolne, 28,05% to użytki leśne, a pozostałe grunty i nieużytki stanowią 6,72% powierzchni Gminy.  Na tej podstawie można stwierdzić, iż gmina Wielowieś ma charakter rolniczo-leśny co niewątpliwie jest jej atutem. Gminę Wielowieś zamieszkuje obecnie około  6000 osób. Siedzibą organów gminy jest budynek Urzędu Gminy w Wielowsi. Do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.Jak wynika z najbardziej aktualnych danych na rok 2007 gminę Wielowieś zamieszkuje łącznie 6014 osób przy czym mężczyzn jest 2920, natomiast kobiet 3094. Stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów na przestrzeni lat 2004 - 2007 stale wykazuje ujemny przyrost naturalny.

Z danych zamieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, oraz z danych udostępnionych przez Urząd Gminy Wielowieś wynika, iż na przestrzeni lat 1999 – 2007 wynika, iż liczebność mieszkańców ulega systematycznemu zmniejszaniu się. W roku 1999 gminę Wielowieś zamieszkiwało około 6380 osób natomiast w roku 2007 jest to już 6104 osób. Bazując na prognozach udostępnionych przez Urząd Gminy Wielowieś wynika, iż trend zmniejszającej się liczby mieszkańców będzie utrzymany. W roku 2009 liczba mieszkańców osiągnie 5993, natomiast do roku 2016 gminę będzie zamieszkiwać 5831 osób.