Błażejowice
Sołtys: Józef Kuchta
Rada Sołecka: Kazimierz Stelmach, Edeltrauda Kołodziej

Czarków
Sołtys: Irena Szołtysek
Rada Sołecka: Damian Wąsik, Jerzy Labusek, Marek Klawikowski, Denis Kraustwurst

Dąbrówka
Sołtys: Jan Kalka
Rada Sołecka: Józef Bujara, Andrzej Koziołek, Paweł Bujara, Dawid Kandora

Gajowice
Sołtys: Danuta Fielauf
Rada Sołecka: Angelina Prudlo, Teresa Galbierz

Kieleczka
Sołtys: Brygida Pabisiak
Rada Sołecka: Dorota Zawiszewska, Krystian Kloska

Radonia
Sołtys: Mateusz Burda
Rada Sołecka: Henryk Glogaza, Marcin Szyguła, Krystian Poloczek, Ewa Suda

Raduń-Borowiany
Sołtys: Łukasz Dudkiewicz
Rada Sołecka: Mateusz Pierończyk, Katarzyna Latocha

Sieroty
Sołtys:Stefan Skopek
Rada Sołecka:Marianna Sierla, Anna Cebulla, Krystyna Sokołowska, Czesław Hynowski

Świbie
Sołtys: Małgorzata Jendrysik
Rada Sołecka: Joanna Swoboda, Jolanta Dylla, Janina Kulawicz, Maria Knop

Wielowieś
Sołtys: Mateusz Schütz
Rada Sołecka: Stefania Badura, Aleksander Latoska, Sebastian Gawlik, Jolanta Burdalska, Sabina Jatta, Krzysztof Marciniszyn, Maksymilian Schütz

Wiśnicze
Sołtys: Katarzyna Kałuża
Rada Sołecka: Kornelia Morys, Monika Przysambor

Zacharzowice
Sołtys: Anna Grala
Rada Sołecka: Gabriela Piętak, Gabriela Krzykawska

(aktualizacja: 2019-01-16)