Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wielowsi został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Głównej 1 w Wielowsi prowadzonym jest przez Fundację Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 38a.
Porad w punkcie udzielają adwokat i radca prawny.
Punkt czynny zgodnie z harmonogramem: pomoc_prawna_harmonogram_2017.pdf
Informacja dotycząca dni i godzin, w których punkt będzie miał wydłużone godziny działania ze względu na dni ustawowo wolne od pracy lub święta państwowe: pomoc_prawna_harmonogram_2017_zmiany.pdf

tel.: 32 237 85 25

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej w załącznikach oraz na stronie https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/ oraz https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Ulotka: pomoc_prawna_ulotka_2017.pdf